Group Reservations

Všechny vaše rezervace z jednoho místa

Díky skupinovým centrálním rezervacím není nutné kontrolovat více rezervačních knih nebo se přihlašovat do různých systémů.

Uživatelé mohou kontrolovat aktuální časovou dostupnost ve všech restauracích v rámci skupiny. Sdílejte profily zákazníků, jejich preference, filtrujte databáze. Můžete vidět celistvý obrázek skupiny díky detailním reportům. Ujistěte se, že je váš systém zabezpečený, přiřaďte oprávnění klíčovým uživatelům ve vašem týmu.

resdiary dashboard

Klíčové funkce

  • Přihlášení se do několika restaurací
  • Kontrola dostupnosti v rámci celé skupiny
  • Správa různých databází v celé skupině, filtrování, segmentace tak, abyste naplnili marketingové potřeby
  • Přiřazení oprávnění klíčovým uživatelům ve skupině
  • Reporty
  • Sdílení zákaznických profilů a preferencí v rámci celé skupiny