Προτείνετε τη ResDiary στους φίλους σας:
Όροι και προϋποθέσεις

 

 1. Η προσφορά ισχύει εφόσον ο πελάτης προτείνει τη ResDiary σε κάποιον/α που δεν έχει ενεργό συμβόλαιο με τη ResDiary ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία.
 2. Ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα στη σελίδα “Προτείνετε τη ResDiary στους φίλους σας”(https://sales.resdiary.com/client-referral-programme). Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή τη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους: 1. Για να επικοινωνήσουμε με τον προτεινόμενο 2. Για την εγγραφή που πρέπει να επιβεβαιωθεί ως referral.
 3. H ResDiary θα έρθει σε επαφή με τον προτεινόμενο. Εάν εγγραφεί στις υπηρεσίες μας, ο συνδρομητής που έκανε την σύσταση θα λάβει την πίστωση στο λογαριασμό του.
 4. Η σύσταση θα θεωρηθεί επιτυχής εφόσον ο προτεινόμενος πελάτης υπογράψει και παραμείνει συνδρομήτης για τρεις μήνες.
 5. Η πίστωση θα ακυρωθεί εάν ο προτεινόμενος πελάτης ακυρώσει τη συνδρομή του εντός των πρώτων τριών μηνών.
 6. Ο προτεινόμενος συνδρομητής θα πρέπει να υπογράψει εντός έξι μηνών από τη στιγμή της σύστασης, για να θεωρηθεί επιτυχής.
 7. Για κάθε επιτυχή σύσταση, η ResDiary θα πιστώσει τον λογαριασμό του συνδρομητή που έκανε τη σύσταση με 3 μήνες δωρεάν στο πακέτο που έχει ήδη επιλέξει.
 8. Για κάθε επιτυχή σύσταση, η ResDiary θα πιστώσει τον λογαριασμό του νέου συνδρομητή με 1 μήνα δωρεάν στο πακέτο που έχει ήδη επιλέξει, συν το κόστος εγκατάστασης.
 9. Επιτρέπεται μία (1) σύσταση από κάθε πελάτη κάθε δώδεκα (12) μήνες.
 10. Αν το ίδιο εστιατόριο έχει συσταθεί περισσότερες από μία φορές, θα ληφθεί υπόψη μόνο η πρώτη σύσταση.
 11. Η ResDiary διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Πρόγραμμα σύστασης πελάτη χωρίς προειδοποίηση στο σύνολό της ή για συγκεκριμένο πελάτη ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο
 12. Όλες οι ερωτήσεις ή οι διαφορές σχετικά με την επιλεξιμότητα για το Πρόγραμμα σύστασης θα επιλυθούν από τη ResDiary κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 13. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και συνεπώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου περί προστασίας δεδομένων που ισχύει σήμερα.